Resum de Productes i Serveis

Rate
Tickets Covered
Minimum Tickets
Level I Tech
$200.00 USD Mensual
$ 2 per Ticket;
100 tickets;
100 ticketsLevel II Tech
$200.00 USD Mensual
$ 4 per Ticket;
100 tickets ;
100 ticketsLevel III Tech
$300.00 USD Mensual
$ 6 per Ticket;
50 tickets;
50 ticketsPowered by WHMCompleteSolution